Motoremont

najnovije

MotoRemont SERVISNA SLUŽBA

Kompanija MotoRemont doo posjeduje servisnu službu koja obezbjeđuje svaku vrstu tehničke podrške i predstavlja savremen i profesionalan servis sa obučenim kadrom. Mobilne ekipe opremljene su sa redovnim i specijalnim alatima i kompjuterskom dijagnostikom. U zavisnosti od obima posla i prirode kvara, intervencije se obavljaju na terenu, odnosno adresi kupca, a komplikovaniji zahvati u radionici.

Servisna radionica se nalazi u sklopu firme na adresi Rovine 103, 78 400 Gradiška.

Radno vrijeme servisne službe je od 8.00 do 16.00 radnim danima, a van radnog vremena, vikendom i praznicima, postoji dežurna ekipa koja po pozivu može da reaguje i izađe na teren kod kupca da riješi problem.

Servis obezbjeđuje sve vrste redovnih i vanrednih servisa, u i van garantnog perioda, obuku rukovača mašina kao i puštanja mašina u rad. Za sve tehničke informacije, dogovor oko servisa i potrebnih rezervnih dijelova, možete se obratiti na naše telefone +387 (0) 51 892 404 i +387 (0) 65 629 327

SAVREMEN SERVIS I ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI SU OSNOVNI USLOV I NAJVAŽNIJA KARIKA U KORIŠĆENJU SAVREMENE MEHANIZACIJE!

Dežurni broj servisne službe dostupan je 24 sata 7 dana u nedelji
+387 (0) 65 629 327

Motoremont / Rovine 103, 78 400 Gradiška, BiH